Met het Way of Working Snapshot geeft Adaptif snel inzicht in de mate van effectiviteit en efficiency in uw organisatie’s manier van werken. Wij geloven dat consultancy snel waarde moet opleveren. Dit doen wij iteratief, interactief en mensgericht.

Adaptif Way of Working Snapshot

‘De manier waarop organisaties doelen stellen en deze doelen realiseren.’ Dit is hoe Adaptif de Way of Working (WoW) definieert. Een WoW is cruciaal voor het succes van organisaties. Hierin is de capaciteit van waarde leveren voor klanten vastgelegd. Inspelen op veranderingen en kansen is cruciaal voor organisaties die willen overleven en floreren in de huidige wereld. Naast het
aanpassingsvermogen is boeien, binden en behouden van medewerkers sterk verbonden met de WoW. Ook bepaalt de WoW hoe succesvol een organisatie met verandering en kansen om kan.
Met dit snapshot geeft Adaptif binnen enkele weken inzicht in knelpunten en krachten in de WoW. Hierdoor kan de klantorganisatie zich ‘aanpassen om te verbeteren’. 

Symptomen van een niet (optimaal) werkende WoW kunnen zijn

  • Ontevreden klanten, hoog verloop, lage kwaliteit
  • Teams krijgen of nemen geen verantwoordelijkheid, gefrustreerde teams, lage motivatie bij medewerkers
  • Teams en/of afdelingen werken elkaar tegen, mate van succes van medewerkers is onduidelijk, agile transitie leidt niet tot gewenste waarde.

Gebaseerd op de inzichten uit het snapshot stelt u met Adaptif een geprioriteerde lijst met ontwikkelpunten op binnen belangrijke thema’s.

Het thema ‘metrics en incentives’ kan bijvoorbeeld verbonden zijn aan het thema ‘strategische doelen’. Wij zien dat incentives niet altijd in dienst staan van het behalen van organisatiedoelen. Een symptoom dat hierbij past is dat medewerkers zich richten op presteren op zuiver persoonlijke effectiviteit, terwijl voor de uitkomsten die door een team bereikt moeten worden afstemming en samenwerken noodzakelijk is. Hier zou het advies zijn om incentives af te stemmen op de noodzaak om samen te werken.

 Dit onderzoek is interactief, mensgericht en iteratief en duurt meestal 2 weken voor een waardestroom. Er zal op meerdere momenten samengewerkt worden met formele en informele leiders binnen de organisatie. Een aantal keer tijdens het traject zal terugkoppeling gegeven worden om bevindingen te toetsen en beschikbaar te hebben zodat een steile leercurve ontstaat voor de organisatie. Uiteraard staan onze coach-consultants klaar bij de implementatie van de verbeteringen en ontzorgen ze u hier graag in.

Wij komen graag met u in gesprek over de Way of Working bij uw organisatie. Mail voor een vrijblijvend gesprek en voor de officiële PDF van het Adaptif WoW snapshot naar: Lars.Engberts@adaptif.nl

Neem direct contact met ons op.

Wil je meer weten over hoe het Adaptif Way of Working Snapshot werkt? Mail naar lars.engberts@adaptif.nl voor meer informatie of een goed gesprek over jullie Way of Working, en wij komen zo snel mogelijk bij je terug.

 

 

Lars Engberts
Consultant