Adaptif werkt als zelfsturend team, wij bepalen zelf wat we belangrijk vinden en hoe we dit samen vormgeven. Mensgericht en pragmatisch, we zoeken naar de beste oplossing, ook voor onze interne ontwikkeling.


Intervisie

Binnen Adaptif hebben we een structuur ontwikkeld waarin we elke 6 weken een intervisie organiseren. We rouleren de rol van voorzitter en casus-inbrenger, zodat iedereen de kans krijgt om elk aspect van een intervisie te ervaren en zichzelf te kunnen ontwikkelen. Het is interessant om te zien dat de sessies steeds organischer verlopen, er is meer vertrouwen en daardoor meer openheid. Waar we in het begin in de valkuil liepen door voornamelijk te focussen op oplossingen, vragen we nu door op context en oorzaken voor een breder perspectief.
Een aantal van ons faciliteren inmiddels ook andere groepen binnen Blupoint en N-Abled met reguliere intervisies. We zien het als zeer waardevol en leerzaam om met collega’s zo’n speciale band op te bouwen en onderwerpen te bespreken, die normaal niet snel boven tafel komen.

 

 

LOD’s

 

Ongeveer 10 keer per jaar hebben we de zogenaamde Local Office Days (LOD’s) die we houden naast onze standaard drie-wekelijkse kantoordag. Op deze avonden komen we als collega’s samen. Aangezien we doorgaans aan het werk zijn voor én bij onze klanten, zijn deze avonden waardevol voor onze onderlinge binding. Binding is dan ook één van de hoofddoelen. Daarom zijn de activiteiten van deze LOD’s geregeld gericht op teambuilding. Een ander belangrijk doel is kennisverbreding/kennisverdieping. De overige avonden worden gevuld met inhoudelijke sessies. Denk hierbij aan strategie-sessies voor interne aangelegenheden of externe sprekers met betrekking tot een bepaald thema. Welke invulling de avond ook heeft, het geeft altijd weer nieuwe energie om er samen de schouders onder te steken.

Manifesto

We hebben een eigen Manifesto! Hoe cool is dat!? Binnen Adaptif vinden we best wel wat zaken belangrijk en daarom hebben we de belangrijkste samengevat in een Manifesto.
Iedereen die op moment van het schrijven hiervan bij Adaptif werkzaam was, heeft een bijdrage geleverd. Van design, vorm, tot topics, we zijn allemaal betrokken geweest bij de totstandkoming. Het uiteindelijke design is zelfs door een van de partners van onze collega’s gemaakt!
Voor ons is het een uiting van hoe we binnen Adaptif samen willen werken om zo het beste uit onszelf te halen. Voor mij geeft het ook weer hoe ik graag bij en met de klant werk, maar ik denk dat dit voor iedereen van ons geldt.