Team 2019-01-16T06:29:51+00:00

De omgeving stelt nieuwe eisen aan organisaties

Deze zijn meestal sterk gedreven door technologie en innovatie, zoals digitalisering. Deze veranderingen vragen een hoog aanpassingsvermogen van de organisatie. Dit vraagt dan ook om nieuwe manieren van werken (bijvoorbeeld agile & product gestuurd) en sturing binnen organisaties en stelt nieuwe eisen aan mensen en structuren binnen organisaties.

Vaak zien wij dat deze aanpassingen slechts beperkt of met een technische (ICT) focus worden doorgevoerd, terwijl deze veranderingen juist de gehele organisatie raken. Waar Silo structuren dit belemmeren bepalen juist sponsorship en aandacht uit alle levels of deze veranderingen succesvol zijn.

Ons doel is om bedrijven succesvoller te maken, door ze beter aan te laten sluiten bij de omgeving waarin ze opereren. Adaptif helpt organisaties op integrale wijze zich aan te passen aan de veeleisende omgeving en helpt hen daarmee hun slagkracht significant te vergroten.

Onze kracht ligt in de ervaring en de integrale aanpak

Ofwel gedreven vanuit de overall business doelstellingen. Dit bepaalt samen met onze ervaring voor een belangrijk deel ons onderscheidend vermogen.

Wij implementeren samen met onze klanten nieuwe manieren van werken binnen hun organisaties, van begin tot einde, waarbij alle stakeholders uit alle niveaus van de organisatie betrokken worden. Onze kracht zit in onze rijke en succesvolle praktijk ervaring en onze diepgaande kennis van organisatiekunde en change management. Hierdoor is onze aanpak integraal, dit maakt ons anders: wij benaderen veranderingen niet vanuit een ICT perspectief (software voortbrengingsproces), maar juist vanuit een totale business context. Een van onze speerpunten is transparant inzicht geven in onze toegevoegde waarde.

Adaptif concentreert zich op een aantal diensten: van advies & assessments, tot coaching tot volledige transities.

Onze mensen

Anne-Maartje Boeijenga
Anne-Maartje BoeijengaOffice manager
Arjan Pas
Arjan PasConsultant
Bram Wetzels
Bram WetzelsConsultant
Christiaan Lomme
Christiaan LommePartner
Maarten Verboven
Maarten VerbovenConsultant
Patrick Heller
Patrick HellerConsultant
Roel van Stiphout
Roel van StiphoutPartner

Onze medewerkers geloven in onze visie en zijn bij Adaptif aangesloten omdat ze allen dezelfde kernwaarden delen: integriteit, professionaliteit, betrouwbaarheid en kwaliteit. Door de achtergrond en kernwaarden van onze medewerkers combineren wij de expertise van een groot bedrijf met de betrokkenheid, persoonlijke benadering en mogelijkheden van een klein bedrijf. Adaptif streeft naar groei met behoud van dit kleinschalige karakter en bijbehorende cultuur. Dit is ook één van onze speerpunten: de beste mensen aantrekken, ontwikkelen en behouden.

You can’t stop the waves

But you can learn to surf

CONTACT