Resultaat 2018-03-13T22:06:34+00:00

De omgeving stelt in hoog tempo nieuwe eisen aan organisaties

Deze zijn meestal sterk gedreven door technologie en innovatie, zoals digitalisering. Deze veranderingen vragen een hoog aanpassingsvermogen van de organisatie. Nieuwe manieren van werken (bijvoorbeeld agile & product gestuurd) zijn dan ook noodzakelijk. Tevens stelt dit nieuwe eisen aan mensen, sturing en structuren binnen organisaties. Wij kunnen helpen deze complexe verandering door te voeren. Hieronder treft u een representatieve greep uit de verschillende trajecten die door onze medewerkers zijn uitgevoerd.

Begeleiden van teams naar Agile/Scrum werkwijze

Bij zowel een groot hightechbedrijf als een netbeheerder hebben we (development)teams begeleid in hun weg naar agile werken. We waren hier verantwoordelijk voor het succesvol maken van deze teams door begeleiding en coaching op de Agile/Scrum werkwijze. We hebben ervoor gezorgd dat het Agile manifesto en de Agile principes worden begrepen en juist worden toegepast in het dagelijks werk.

Way of Working

Bij een grote pensioenuitvoerder zijn we nauw betrokken geweest bij de totale transitie van waterval werken naar agile werken. Naast het begeleiden van (development)teams was het doorvoeren van de Agile werkwijze in de totale organisatie een speerpunt. Van het creëren van Agile awareness bij het management en directie tot het helpen van de business en overige stakeholders bij het begrijpen en doorleven van Scrum was hierbij het speelveld.

Product Gestuurd Werken

Voor één van de grote Nederlandse netbeheerders (elektriciteit en gas) heeft Adaptif intensief samengewerkt bij de programmadefinitie voor de transformatie naar Product Gestuurd Werken. In deze samenwerking hebben wij geholpen bij de visievorming, de opzet van het programma en het uitwerken van een passende aanpak. De beoogde aanpak is visie gestuurd en heeft specifiek aandacht voor de rol van de mens in de beoogde verandering (houding & gedrag, maar ook weerstand). Bovendien hebben wij een aantal specifieke thema’s uitgewerkt om het begrip rond Product Gestuurd Werken te vergroten. Deze thema’s omvatten onder meer de besturing (governance) van de organisatie, de cruciale rol van verandermanagement en communicatie en de wijze waarop benefits management wordt ingericht.

Digitalisering

Voor een grote pensioenuitvoerder hebben we bijgedragen aan verdere digitalisering van de klantprocessen. Processen dusdanig inrichten dat de klant optimaal wordt bediend was daarbij het doel. Mutaties worden nu door de klant zelf via de online portal rechtstreeks doorgevoerd in het administratiesysteem. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke kostenbesparing en nog belangrijker een hogere klanttevredenheid.