MN

Bij MN (grote pensioenuitvoerder) hebben twee Adaptif Agile Coaches en een Adaptif Product Owner een Product Owner Programma opgezet en uitgevoerd. Hierin zijn veertien Product Owners via coaching on the job en diverse workshops intensief begeleid, met als doel om de Product Owners verder te helpen groeien in hun rol.

Aan de hand van een 0-meting en workshops over onder andere SAFe, stakeholdermanagement en de Product Owner rol @MN zijn gezamenlijke doelstellingen en verbeteringen vastgesteld die vervolgens via individuele coaching zijn opgepakt. Zo hebben we het kennisniveau binnen de groep verder gelijk kunnen trekken en hebben we voldoende aandacht besteed aan de specifieke ontwikkelbehoeften van de deelnemende Product Owners en hun Scrum Teams.

Tenslotte is middels het Product Owner Programma de Agile manier van werken binnen MN verder doorontwikkeld. Een onderdeel hiervan is het opstellen van een cadans gericht op het voorbereiden van de PI-planningen. Hierdoor kunnen de Product Owners samen met hun stakeholders en Portfolio Management bewaken dat er over de gehele waardeketen heen aan de belangrijkste doelstellingen van MN wordt gewerkt.

Adaptif.

Wij geloven dat consultancy snel tot aantoonbare klantwaarde moet leiden, iets wat niet altijd vanzelfsprekend is.

Wij geloven ook dat de realisatie en implementatie het bewijs van het advies is, dat kun je niet los van elkaar zien. Daarom is onze aanpak en methodiek ook anders, gebaseerd op een praktische benadering en best practices en ervaring.

Adaptif helpt daarmee organisaties succesvoller te zijn in een steeds sneller veranderende wereld, door niet dogmatisch, maar vanuit de bestaande situatie in de organisatie en onze ervaring te coachen op wendbaarheid, gericht op mindset en de way of working binnen de gehele organistatie.

 

Lees meer over ons