Diensten 2018-03-09T12:36:59+00:00

Transities way of working

Begeleiden & faciliteren van volledige transities in de manier van werken. Een team van Adaptif werkt nauw samen met de opdrachtgever. Dit gebeurt op alle niveaus van de organisatie van de teams tot en met de Raad van Bestuur. Hierbij adviseren wij de opdrachtgever en voeren veelal de regie over de transitie.

Deze trajecten typeren zich vaak door de realisatie van een visie (gebaseerd op nut & noodzaak) en een blauwdruk van de beoogde eindsituatie. In veel actuele gevallen bestaat deze visie/blauwdruk uit een organisatie die agile of product/dienst gestuurd werkt. In deze transities is een gecontroleerde overgang van de bestaande situatie naar de gewenste situatie een zeer zorgvuldig traject, waarin change management een cruciale rol speelt. Dit gaat verder dan enkel het begeleiden van (software) teams. Juist de ervaring in het begeleiden van de totale transitie in alle lagen van de organisatie maakt ons onderscheidend van andere bedrijven. 

Coaching

Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is coaching. Dit kan spelen bij organisaties die  al agile werken, maar ook bij organisaties die dit implementeren.

Doel van deze coaching is om gezamenlijk vast te stellen (vaak middels assessments) wat het volwassenheidsniveau van de organisatie is en waar er, in lijn met de bedrijfsdoelstellingen, verbetermogelijkheden zitten. In dergelijke trajecten werken wij geregeld op basis van resultaat afspraken.

Consultancy

Vaak een van de eerste stappen van een volledige transitie van de way of working, maar soms ook als losse dienst. Adaptif helpt haar klanten met visie vorming, gedreven door externe factoren en/of interne eisen en wensen om de organisatie te veranderen. Ofwel, het nut & de noodzaak vast te stellen om helder te krijgen waar een nieuwe manier van werken een oplossing voor moet gaan bieden.

Visies kunnen daarna worden vertaald naar een blauwdruk en een aanpak om de deze te realiseren. Ook assessments maken deel uit van onze adviesdiensten. Hiermee helpen we onze klanten om op objectieve wijze inzicht te krijgen in hun volwassenheidsniveau van de (agile) manier van werken en hun verbeterpotentieel.

You can’t stop the waves

But you can learn to surf

CONTACT