Het liefste bieden wij een integrale aanpak, wij komen binnen en bieden inzicht, en gaan met de mensen aan de slag. Deze tools liggen ten grondslag aan hoe wij organisaties op korte termijn veel waarde bieden en een steile leercurve verzorgen.

Agile rolvolwassenheidsprogramma

Doel van dit programma is om de rolvolwassenheid te vergroten binnen Agile werkende organisaties voor cruciale rollen van Scrum Master en Product Owner. Hiermee vergroot de slagkracht van deze rollen en neemt de wendbaarheid toe. Iedere organisatie heeft unieke leerdoelen en behoeften voor de optimale toepassing van deze rollen. Voor een voorbeeld uit de praktijk; zie de case bij MN. Hier hebben wij een Product Owner rolvolwassenheidstraining gegeven.

Om deze uitdaging op te lossen volgen wij in dit programma de volgende stappen;

-vaststellen van de ideale invulling van de rol binnen de organisatie. We gaan hier uit van ons perspectief gebaseerd op uitgebreide ervaring en vullen dit aan met het perspectief de Scrum Masters en Product Owners alsmede de organisatiedoelen.

-input ophalen bij teams met betrekking tot wat ze verwachten en nu missen bij hun PO en PSM.

Aan de hand van de verzamelde inzichten wordt een quickscan gedaan en in een kick-off samen een programma backlog vastgesteld, zodat we doelgericht en vanuit het gezamenlijke beeld het programma invulling geven. Met coaching on the job, verschillende workshops omtrent theorie, praktische tools en eventuele aanpassingen in de organisatie zorgen we dat opgedane kennis meteen toegepast kan worden. Wij nemen de organisatie mee zodat potentiële veranderingen in het invullen van de rollen aansluit bij de rest van de organisatie en er geen gaten vallen of overlap ontstaat.

In relatief korte tijd verbindt Adaptif de groep van Scrum Masters /Product Owners, zodat ze samen leren en na het programma de change met elkaar voortzetten.

De Adaptif Agile Team Scan

De Adaptif Agile Team Scan geeft in anderhalf uur inzicht in de volwassenheid van een agile team. Er is geen voorbereiding nodig voor de scan en door de beperkte tijdsduur kan de Team Scan goed worden ingezet als Retrospective.

De coach van Adaptif zorgt ervoor dat in vlot tempo de vragen worden doorgenomen en dat er op het juiste moment wordt stilgestaan bij de antwoorden. Het hele team, inclusief scrum master en product owner, doet mee met de scan om optimaal gebruikt te maken van de inzichten en een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de huidige maturiteit.

Volgens goed agile gebruik wordt de scan iteratief afgenomen. Ieder kwartaal is een goede richtlijn. De vorm van de scan verandert gedurende het coaching traject. Tijdens iedere sessie worden namelijk actiepunten opgesteld die de sessie erna worden geëvalueerd aan de hand van de nieuwe resultaten.

Met behulp van de Adaptif Agile Team Scan krijg je niet alleen nieuwe inzichten, het team wordt ook nog eens geholpen zich continu te verbeteren.

De Adaptif Scrum Workshop

De Adaptif Scrum Workshop is een interactieve workshop van een dagdeel, die is bedoeld voor mensen die nog niet bekend zijn met Scrum of net zijn begonnen. In een korte tijd word je bekend gemaakt met de Agile principes en de beginselen van Scrum. Door het praktische oefenen van Scrum Sprints met je mededeelnemers wordt de theorie tastbaar voor je, en blijft het geleerde beter hangen, zodat je het later zelf kunt toepassen in je eigen werksituatie.

De informele sfeer en de persoonlijke aanpak van de Adaptif coaches zorgen voor een prettige ervaring voor alle deelnemers. Er is voldoende ruimte voor vragen en eigen inbreng, zodat iedereen kan leren waar behoefte aan is.

Door het inventieve gebruik van Lego en het letterlijk bouwen van een product, maken we mooi gebruik van storytelling. Dit geeft extra ruimte en mogelijkheden om de Agile boodschap goed en pakkend over te brengen.

We organiseren de workshop waar je wilt, bij Adaptif in Den Bosch, bij jou op kantoor, of op een andere locatie. In de workshop is ruimte voor zes tot vijfentwintig mensen.

Door de Adaptif Scrum Workshop te beleven krijg je niet alleen nieuwe praktische kennis, je krijgt er meteen een flinke dosis energie bij om het geleerde te gaan toepassen.

Neem direct contact met ons op.

Kunnen wij jou ergens mee van dienst zijn? Wil je reageren op een vacature of een open sollicitatie sturen? Stuur ons een mail op info@adaptif.nl en wij komen zo snel mogelijk bij je terug.

Roel van Stiphout
Partner