Cases 2019-11-07T06:45:15+00:00

Nederlandse Spoorwegen

Bij de Nederlandse Spoorwegen heeft een van onze meest ervaren Agile Coaches de Agile Transitie op drie vlakken ondersteund. Een programma management team is gecoacht in het denken in waardeketens en in het schalen van de mobiele strategie.

Een lijnmanagement team is gecoacht op het gebied van inrichten van de afdelingsstructuur op een zo platte en Agile mogelijke manier, waarbij ze zijn uitgedaagd de inbreng van de teams te waarborgen en transparant te zijn over de voortgang. Hiertoe is gebruik gemaakt van een Obeya Room.

Door het succes van deze Obeya Room is onze coach gevraagd dit concept ook toe te passen met een lijnmanagement team een niveau hoger in de organisatie.

Om vertrouwd te raken en te blijven met de werkvloer, is onze coach de gehele tijd tevens Scrum Master geweest van het Scrum Team dat verantwoordelijk was voor de online Reisplanner.

Centraal bureau voor de Statistiek

Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een Adaptif Agile Coach een vooruitstrevend programma ondersteund in hun Agile manier van werken. De Product Owners, Scrum Masters, Informatie Analisten , het Programma Management, en hele teams, zijn gecoacht op het zogenaamde Rolling Wave Backlog Management. Dat wil zeggen dat in plaats van toewerken naar Big Bang voorbereidingen vlak voor Product Increment-dagen (SAFe), de gehele tijd, in iedere sprint, vooruit wordt gewerkt op een iteratieve manier om zodoende steeds stappen vooruit te blijven werken.

Er is tevens met de Product Owners specifiek gewerkt aan waardedenken, waarbij de backlog items ingeschat zijn op hoeveel waarde ze toevoegen. In combinatie met de effort-inschattingen van de teams kon de Product Owner de meest waardevolle prioritering maken.

Naast het coachen van het programma, is onze coach aan de slag gegaan met de CBS-brede Agile Transitie. In die hoedanigheid is gecoacht in de vele managementlagen en zijn allerlei Agile en Lean teams, van allerhande niveaus, gecoacht om het CBS (Heerlen) naar een hoger Agile volwassenheidsniveau te brengen.