6 tips voor het coachen van een beginnend Scrumteam

In dit artikel zullen we op basis van ervaringen die we de afgelopen jaren als Scrum Masters en Agile Coaches hebben opgedaan tijdens onze opdrachten, zes tips delen over teamontwikkeling binnen Scrumteams.

Dit artikel is onderdeel van een reeks: de focus zal liggen op een team dat in een beginnende fase zit of een lage mate van volwassenheid heeft. In volgende artikelen zullen we tips delen die toepasbaar zijn op volwassenere teams.

Laten we eerst beginnen met het identificeren van een beginnend (Scrum)team. Hier volgen een aantal kenmerken waaraan je zo een team kunt herkennen:

  • Er is geen of weinig hechting binnen het team;
  • Er wordt slecht naar elkaar geluisterd;
  • Men legt de schuld bij de ander;
  • Ze hebben weinig ervaring met Scrum;
  • Afspraken worden niet nagekomen;
  • Het team is net samengesteld;
  • Teamleden zijn gevoelig voor status en expertise;
  • Het team is in grote mate afhankelijk van management of de Product Owner;
  • Het gezamenlijke doel en de manier van samenwerken zijn nog onbekend.
Publicatie: 1-7-2021
Leestijd: 5 min.

Tip 1:

Pas de uitkomsten van onderzoeken over teamontwikkeling toe

Over teamvorming en de performance van teams is natuurlijk al het nodige geschreven. Veel aangehaald zijn de publicaties van Tuckman, Lingsma en Lencioni. Hier kan je absoluut je voordeel mee doen. Naast het vergroten van je eigen kennis over teamontwikkeling, kun je het Scrumteam hier ook in meenemen. Aan de hand van dit formulier krijg je een gezamenlijk inzicht in de sterke kanten en de verbeterpunten van het team. Besef wel dat de uitkomsten van de onderzoeken een simplificatie van de werkelijkheid zijn. Geen enkel Scrumteam zal alleen maar kenmerken vertonen van een bepaalde fase of volwassenheid. Scrumteams zullen ook geen lineaire groei vertonen en kunnen zelfs stappen terug doen in fases of mate van volwassenheid. Gebruik de modellen van teamontwikkeling dan ook vooral als hulpmiddel en volg ze niet dogmatisch op zonder oog te hebben voor wat er daadwerkelijk in het team speelt.

Tip 2:

Maak en bewaak afspraken en doelen

De individuen binnen een beginnend team hebben waarschijnlijk nog geen concreet en gedeeld beeld bij de doelstellingen van het team, laat staan via welke manier van samenwerken daar te komen. Hierdoor streeft ieder teamlid tijdens de sprint en bijbehorende meetings zijn eigen doel of interpretatie van het teamdoel na. Dit zorgt ervoor dat meetings niet effectief zijn, meningen op elkaar gestapeld worden, een deel van de groep zich in discussies afzijdig houdt en jij als Scrum Master het idee krijgt steeds harder te moeten werken om meetings binnen de timebox af te ronden. Probeer dit patroon te doorbreken door concrete doelen en afspraken met het team te maken. Dit kan je bijvoorbeeld doen door teamleden verwachtingen naar elkaar uit te laten spreken, persoonlijke doelen en gezamenlijke belangen met elkaar te laten delen en hun begrip van Agile en/of Scrum te vergroten. Dit laatste kan bijvoorbeeld via een Scrum workshop. Zo werk je met het team toe naar een gezamenlijk beeld van wat het uiteindelijke doel is van het product en van Scrum. Vanuit deze doelen kun je vervolgens met het team gaan kijken welke afspraken het team gaan helpen om deze doelen te verwezenlijken.

Tip 3:

Zorg voor respect binnen het team

Respect is misschien wel de belangrijkste Scrum waarde voor een team in deze fase. Door als Scrum Master te bewaken dat teamleden respectvol met elkaar omgaan bouw je aan een veilige werksfeer waarbinnen ruimte is voor openheid en transparantie. Je kan teamleden feedback geven wanneer voor jouw gevoel de grenzen van respect overschreden worden, maar onderschat in deze fase de invloed van jouw eigen houding en gedrag niet. Je kan namelijk zelf het voortouw nemen door consistent en oprecht te werk te gaan, andere meningen serieus te nemen, zelf op zoek te gaan naar feedback, afspraken na te komen en fouten toe te geven. Wanneer je ziet dat dit soort gedrag te weinig vertoond wordt binnen het team dan raden we zeker aan om dit als thema terug te laten komen in de Retrospective. Lees ook dit artikel over respect en acceptatie, en waarom dit belangrijk is, voordat je de nadruk legt op de volgende tip.

Tip 4:

Bouw het onderling vertrouwen op

Scrum vergt veel openheid en transparantie, iets wat zeer onwennig kan aanvoelen binnen een nieuw team. Simpelweg vragen aan een expert om inzichtelijk te maken waar hij of zij gedurende de sprint mee bezig is helpt dan niet. Ook is tijdens een Retrospective een open gesprek essentieel om de belangrijkste verbeteringen boven tafel te krijgen. Je kan deze openheid sneller op gang krijgen door het opbouwen van onderling vertrouwen. Geef zelf bijvoorbeeld het juiste voorbeeld door te laten zien dat je vertrouwen hebt in het team. Ook kan je ervoor zorgen dat teamleden elkaar op persoonlijk vlak beter leren kennen. Dit laatste doe je bijvoorbeeld door Retrospectives te beginnen met een informele opwarmer. Dit zet de toon voor het vervolg van de sessie en draagt bij aan meer openheid, veiligheid en spontaniteit binnen het team.

Tip 5:

Vergroot de scope van User Stories

Teamvorming is natuurlijk niet het doel van een Scrumteam, dat is klantwaarde leveren. Eerder genoemde stappen zijn vooral een manier om te beginnen met het vormen van een team, omdat een goed samenwerkend multidisciplinair Scrumteam optimaal in staat is om klantwaarde te leveren. De Product Backlog biedt kansen om teamvorming langzaam te gaan verbinden aan het boeken van resultaten. Door te zorgen dat User Stories op de Product Backlog niet op een specialist of teamlid van toepassing zijn gaan deze User Stories steeds meer richting het vertegenwoordigen van klantwaarde en stimuleer je teamleden om inhoudelijk samen te werken.

Tip 6:

Werk samen aan het Sprintdoel

Vanuit bovengenoemde User Stories kan je vervolgens weer stappen ondernemen om teamleden inhoudelijk aan elkaar te verbinden, bijvoorbeeld via peer-programming. Door koppels te vormen help je zo om subgroepjes te laten ontstaan vanuit het team van losse individuen. Zo leren teamleden elkaars expertise te gebruiken en in subgroepjes gezamenlijke doelstellingen na te streven. Een ander belangrijk focuspunt tijdens de sprint kan zijn om te zorgen voor openheid over het werk dat gedaan wordt door de teamleden. Teamleden die niet van elkaar weten waar ze mee bezig zijn kunnen in deze fase vertrouwen in elkaar verliezen en elkaars commitment naar het Sprintdoel toe in twijfel gaan trekken.