Scenario-based planning om wendbaarder met budgetten om te gaan

Leiden onvoorziene omstandigheden in jouw organisatie ook tot overhoop gehaalde budgetten?

Als budgethouder kun je je wendbaarheid vergroten door gebruik te maken van scenario-based cashplanning en zo sneller overstappen op een ander draaiboek en daarbij passend budget.

In dit artikel van McKinsey worden best-practices beschreven van bedrijven die scenario-based cash planning toepassen in tijden van onzekerheid. Bedrijven passen deze methode toe, zodat ze weten welke acties nodig zijn voor voldoende behoud van cashflow bij verschillende toekomstige gebeurtenissen. Als er iets is wat de coronacrisis ons (weer) leert, is dat de onzekerheid over de langere termijn alleen maar is toegenomen. Scenario-based cash planning levert handvatten in de vorm van verschillende modellen met bijbehorende acties om wendbaar te kunnen zijn en te overleven.

Uit de enqute van McKinsey onder grote organisaties, blijkt dat 90% van hen minimaal drie scenario’s toepast om hun planning te ondersteunen. Van de vijf best practices geven zij in dit artikel een korte toelichting.

Onze mening is dat bedrijven erbij gebaat zijn om verschillende scenario’s op te stellen en te bedenken welke acties mogelijk leiden tot de beste uitkomst per scenario. Op deze manier kun je sneller schakelen als zo’n scenario zich voor doet.

Publicatie: 31-05-2021
Leestijd: 3 minuten

Dit zijn de vijf best practices om de aanpak voor de scenario gebaseerde planning helder en duidelijk te krijgen.

1. Beschrijf alternatieve toekomstige beelden
De scenarios zouden relatief ver van elkaar moeten liggen om een goede discussie te kunnen voeren welke acties benodigd zijn.

2. Manage complexiteit
Maak de scenarios niet te complex. Pak de variabelen die zowel externe omgeving beschrijven (zoals koopkracht van consumenten, lockdown tot juli), als organisatie specifieke parameters (zoals vaste operationele kosten). Het gaat om cash planning, dus laat vooral de financile cijfers naar voren komen.

3. Koppel de scenario-planning aan acties
Neem in elke planning mee wat de verwachte uitkomst is van het veranderen van variabelen. Zoals wat het effect is van bepaalde kostenvermindering op andere variabelen.

4. Zorg voor stuurinformatie met voldoende detaillering
Welke informatie heb je nodig om te zien welke scenario van toepassing is? Bedenk dat dit per laag van je organisatie verschilt in detaillering. Elk deel van de stuurinformatie is gericht op specifieke effecten van je scenarios, waaraan je ook specifieke acties hangt om het effect van bijsturen te kunnen meten.

5. Kies voor een aanpak die het beste past bij de organisatie
Afhankelijk van de complexiteit en de hoeveelheid variabelen die invloed hebben op de mogelijke scenarios kunnen drie tot vier scenarios voldoende zijn voor een organisatie. Naarmate de complexiteit en het aantal variabelen toenemen, neemt ook de hoeveelheid scenarios toe.

Wij denken dat scenario-based planning een nuttige uitbreiding van de toolbox voor organisaties is om nog slagvaardiger te zijn in onzekere tijden.