Anyone can adapt to improve

Creating responsive organizations

Adaptif helpt organisaties succesvoller te zijn in een steeds sneller veranderende wereld.
Dit doen we pragmatisch en mensgericht vanuit de bestaande situatie. We coachen de organisatie op wendbaarheid, mindset en way of working.

 

Adaptif was here

De Rijksoverheid

Bij een onderdeel van de Nederlandse overheid is een van onze coaches gestart met het begeleiden van twee development teams en het verder brengen van de volwassenheid van de Agile Release Train. Onze coach richtte zich op het naar volwassenheid en autonomie te brengen van de teams en individuen. Door het bereikte niveau van autonomie en volwassenheid bewogen de teams efficiënt en effectief mee met de heroriëntering van de Agile Release Train.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een Adaptif Agile Coach een vooruitstrevend programma ondersteund in hun Agile manier van werken. De Product Owners, Scrum Masters, Informatie Analisten, het Programma Management en hele teams, zijn gecoacht op het zogenaamde Rolling Wave Backlog Management. Dat wil zeggen dat in plaats van toewerken naar Big Bang voorbereidingen vlak voor Product Increment-dagen (SAFe), de gehele tijd, in iedere sprint, vooruit wordt gewerkt op een iteratieve manier om zodoende steeds stappen vooruit te blijven werken.

Pensioen uitvoerder ‘MN’

Bij MN (grote pensioenuitvoerder) hebben twee Adaptif Agile Coaches en een Adaptif Product Owner een Product Owner Programma opgezet en uitgevoerd. Hierin zijn veertien Product Owners via coaching on the job en diverse workshops intensief begeleid, met als doel om de Product Owners verder te helpen groeien in hun rol.


Adaptif

Wij geloven dat consultancy snel tot aantoonbare klantwaarde moet leiden, iets wat niet altijd vanzelfsprekend is.

Organisaties ervaren steeds vaker de noodzaak wendbaarder te worden, te digitaliseren, de klanttevredenheid centraal te stellen, de time-to-market te verkorten en daarnaast ook nog eens de kosten te reduceren. De traditionele manier van werken volstaat dan niet meer, waardoor organisaties op zoek gaan naar betere alternatieven zoals agile.

Om de verandering, en daarmee de organisatie, succesvol te laten zijn, richten we ons op de gehele organisatie. Deze aanpak resulteert meer dan eens in een transformatie naar een agile manier van werken en product- of ketensturing.

Veel organisaties starten enthousiast met agile werken en krijgen dit op teamniveau nog voor elkaar. De aansluiting met de rest van de organisatie wordt echter onvoldoende of niet gemaakt, waardoor de werkelijke potentie niet wordt gerealiseerd. Wij zijn van mening dat de implementatie van een nieuwe manier van werken niet slechts een ICT aangelegenheid is, maar daarnaast een organisatiekundig en verandermanagement vraagstuk is.

Maak kennis met onze mensen

Onze diensten

Transities Way of Working

Begeleiden & faciliteren van volledige transities in de manier van werken. Een team van Adaptif werkt nauw samen met de opdrachtgever en op alle niveaus van de organisatie van Raad van Bestuur tot en met de teams. Hierbij adviseren wij de opdrachtgever en voeren veelal de regie over de transitie.

Deze trajecten typeren zich vaak door de realisatie van een visie (gebaseerd op nut & noodzaak) en een blauwdruk van de beoogde eindsituatie, dit is in veel actuele gevallen een organisatie die agile werkt of een organisatie die product /dienst gestuurd werkt. In deze trajecten is een gecontroleerde overgang van de bestaande situatie naar de gewenste situatie een zeer zorgvuldig traject, waarin change management een cruciale rol speelt.

Coaching

Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is coaching. Dit kan spelen bij organisaties die al agile werken, maar ook bij organisaties die dit implementeren.

Doel van deze coaching is om gezamenlijk vast te stellen (vaak middels assessments) wat het volwassenheidsniveau van de organisatie is en waar er, in lijn met de bedrijfsdoelstellingen, verbetermogelijkheden zitten. In dergelijke trajecten werken wij geregeld op basis van resultaat afspraken.

Consultancy

Vaak een van de eerste stappen van een volledige transitie van de way of working, maar soms ook als losse dienst. Adaptif helpt haar klanten met visie vorming, gedreven door externe factoren en/of interne eisen en wensen om de organisatie te veranderen. Ofwel, het nut & de noodzaak vast te stellen om helder te krijgen waar een nieuwe manier van werken een oplossing voor moet gaan bieden.

Visies kunnen daarna worden vertaald naar een blauwdruk en een aanpak om de deze te realiseren. Ook assessments maken deel uit van onze adviesdiensten. Hiermee helpen we onze klanten om op objectieve wijze inzicht te krijgen in hun volwassenheidsniveau van de (agile) manier van werken en hun verbeterpotentieel.

Neem direct contact met ons op.

Kunnen wij jou ergens mee van dienst zijn? Wil je reageren op een vacature of een open sollicitatie sturen? Stuur ons een mail op info@adaptif.nl en wij komen zo snel mogelijk bij je terug.

Roel van Stiphout
Partner