Anyone can adapt to improve

Creating responsive organizations

Adaptif helpt organisaties succesvoller te zijn in een steeds sneller veranderende wereld.
Dit doen we pragmatisch en mensgericht vanuit de bestaande situatie. We coachen de organisatie op wendbaarheid, mindset en way of working.

 

Adaptif was here

De Rijksoverheid

Bij een onderdeel van de Nederlandse overheid is een van onze coaches gestart met het begeleiden van twee development teams en het verder brengen van de volwassenheid van de Agile Release Train. Onze coach richtte zich op het naar volwassenheid en autonomie te brengen van de teams en individuen. Door het bereikte niveau van autonomie en volwassenheid bewogen de teams efficiënt en effectief mee met de heroriëntering van de Agile Release Train.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een Adaptif Agile Coach een vooruitstrevend programma ondersteund in hun Agile manier van werken. De Product Owners, Scrum Masters, Informatie Analisten, het Programma Management en hele teams, zijn gecoacht op het zogenaamde Rolling Wave Backlog Management. Dat wil zeggen dat in plaats van toewerken naar Big Bang voorbereidingen vlak voor Product Increment-dagen (SAFe), de gehele tijd, in iedere sprint, vooruit wordt gewerkt op een iteratieve manier om zodoende steeds stappen vooruit te blijven werken.

Pensioen uitvoerder ‘MN’

Bij MN (grote pensioenuitvoerder) hebben twee Adaptif Agile Coaches en een Adaptif Product Owner een Product Owner Programma opgezet en uitgevoerd. Hierin zijn veertien Product Owners via coaching on the job en diverse workshops intensief begeleid, met als doel om de Product Owners verder te helpen groeien in hun rol.


Adaptif

Wij geloven dat consultancy snel tot aantoonbare klantwaarde moet leiden, iets wat niet altijd vanzelfsprekend is.

Organisaties ervaren steeds vaker de noodzaak wendbaarder te worden, te digitaliseren, de klanttevredenheid centraal te stellen, de time-to-market te verkorten en daarnaast ook nog eens de kosten te reduceren. De traditionele manier van werken volstaat dan niet meer, waardoor organisaties op zoek gaan naar betere alternatieven zoals agile.

Om de verandering, en daarmee de organisatie, succesvol te laten zijn, richten we ons op de gehele organisatie. Deze aanpak resulteert meer dan eens in een transformatie naar een agile manier van werken en product- of ketensturing.

Veel organisaties starten enthousiast met agile werken en krijgen dit op teamniveau nog voor elkaar. De aansluiting met de rest van de organisatie wordt echter onvoldoende of niet gemaakt, waardoor de werkelijke potentie niet wordt gerealiseerd. Wij zijn van mening dat de implementatie van een nieuwe manier van werken niet slechts een ICT aangelegenheid is, maar daarnaast een organisatiekundig en verandermanagement vraagstuk is.

Maak kennis met onze mensen

Een greep uit onze toolbox

Agile Team Metrics

De Adaptif Agile Team Metrics geven op drie niveau’s empirische inzichten die het team helpen bij het zich continu verbeteren. Het team kiest zelf welke metrieken als eerste worden ingezet om in hun informatiebehoefte te voorzien, zodat het eigenaarschap van de metrieken ook bij het team ligt.

De coach van Adaptif zorgt voor de nodige uitleg en ervaringsinzichten om het team te helpen bij de keuze voor metrieken.

Agile Team Scan

De Adaptif Agile Team Scan geeft in anderhalf uur inzicht in de volwassenheid van een agile team. Er is geen voorbereiding nodig voor de scan en door de beperkte tijdsduur kan de Team Scan goed worden ingezet als Retrospective.

De coach van Adaptif zorgt ervoor dat in vlot tempo de vragen worden doorgenomen en dat er op het juiste moment wordt stilgestaan bij de antwoorden.

Scrum Workshop

De Adaptif Scrum Workshop is een interactieve workshop van een dagdeel, die is bedoeld voor mensen die nog niet bekend zijn met Scrum of net zijn begonnen. In een korte tijd word je bekend gemaakt met de Agile principes en de beginselen van Scrum. Door het praktische oefenen van Scrum Sprints met je mededeelnemers wordt de theorie tastbaar voor je, en blijft het geleerde beter hangen, zodat je het later zelf kunt toepassen in je eigen werksituatie.

Neem direct contact met ons op.

Kunnen wij jou ergens mee van dienst zijn? Wil je reageren op een vacature of een open sollicitatie sturen? Stuur ons een mail op info@adaptif.nl en wij komen zo snel mogelijk bij je terug.

Roel van Stiphout
Partner